Tin trong huyện

hình minh họa

TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM BỔ SUNG VẮC XIN SỞI – RUBELLA CHO TRẺ TỪ 01 ĐẾN 05 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN HUYỆN

 •   14/12/2018 03:57:49 PM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0
Sởi và Rubella là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút Sởi và vi rút Rubella gây ra. Bệnh có thể gây các biến chứng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng cho trẻ. Trẻ mắc hội chứng Rubella bẩm sinh (CRS) mắc đồng thời nhiều dị tật bẩm sinh như dị tật tim, đục thủy tinh thể, điếc bẩm sinh, chậm phát triển, đái tháo đường trẻ nhỏ, vàng da, ... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ.
lựa chọn đơn vị tổ chức đầu giá

lựa chọn đơn vị tổ chức đầu giá

 •   07/12/2018 03:45:30 PM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
hình minh họa

ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRÊN MẠNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ TÀI SẢN CÔNG

 •   23/11/2018 07:30:00 AM
 •   Đã xem: 313
 •   Phản hồi: 0
Để đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017; Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/207; Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017; Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018; Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018; Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018; Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018; Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính..,).
THỰC HIỆN TIÊU CHÍ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2018-2020

THỰC HIỆN TIÊU CHÍ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2018-2020

 •   22/11/2018 02:48:36 PM
 •   Đã xem: 386
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước vừa ký ban hành Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thuộc phạm vi địa giới của một thôn, ấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.
hình minh họa

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ VI RÚT HẠI SẮN

 •   22/11/2018 02:38:38 PM
 •   Đã xem: 317
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/11/2018, UBND huyện Đồng Phú đã ban hành Công văn số 2440/UBND-KT về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh khảm lá sắn (khoai mỳ); trước đó, UBND huyện đã có các văn bản: Công văn 1703/UBND-KT ngày 17/8/2018 và Công văn số 2013/UBND-KT ngày 17/9/2018 chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng UBND các xã, thị trấn tăng cường chủ động thực hiện phòng, chống bệnh khảm lá vi rút hại sắn (khoai mỳ) tránh để lây lan trên diện rộng.
hình minh họa

ĐỒNG PHÚ TẬP TRUNG CÔNG TÁC BÀN GIAO LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN

 •   22/11/2018 07:37:06 AM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn (LĐHANT) cho ngành điện là một chủ trương lớn của Nhà nước nhằm khắc phục những hạn chế trong việc cung cấp điện, giúp người dân nông thôn được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước khi sử dụng điện lưới quốc gia.
hình minh họa

ĐỒNG PHÚ PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI VÀO NĂM 2020

 •   21/11/2018 10:17:26 AM
 •   Đã xem: 432
 •   Phản hồi: 0
Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là Chương trình trọng tâm của Nghị quyết số 26 –NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đây là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Mục tiêu của Chương trình là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng an ninh, trật tự được giữ vững.
Phát biểu của Đoàn kiểm tra

ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, Y TẾ, LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG PHÚ

 •   21/11/2018 08:55:52 AM
 •   Đã xem: 415
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/11/2018, thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh về việc kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2018, Đoàn Kiểm tra liên ngành 192 do ông Nguyễn Tiến Hiếu – PGĐ Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn cùng với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2018 tại huyện Đồng Phú.
hình minh hòa

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 •   21/11/2018 08:54:36 AM
 •   Đã xem: 331
 •   Phản hồi: 0
Trong 10 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, điều hành tích cực của Huyện ủy, UBND huyện tình hình kinh tế - xã hội trên tất cả các ngành, lĩnh vực chuyển biến tích cực, với kết quả cụ thể như sau:
hình minh họa

ĐỒNG PHÚ TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2018

 •   19/11/2018 03:28:28 PM
 •   Đã xem: 361
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Luật Phố biến, giáo dục pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật, từ đó làm cho Ngày pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
Phát biểu của thành viên Đoàn thẩm định

THẨM ĐỊNH XÃ TÂN HÒA ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018

 •   19/11/2018 03:19:13 PM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 15/11/2018, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 tỉnh Bình Phước do ông Lường Đình Hải– Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh làm Phó Trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định, xét công nhận kết quả đạt nông thôn mới tại xã Tân Hòa.
Phát biểu của Chủ tịch UBND huyện

ĐỒNG PHÚ: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI KỲ HỌP HĐND HUYỆN LẦN THỨ TÁM

 •   19/11/2018 03:06:52 PM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 15/11/2018, CT.UBND huyện Trần Văn Vinh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 10 tháng ước thực hiện cả năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; kết quả thực hiện công tác xây dựng cơ bản năm 2019, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019; kết quả thực hiện dự toán năm 2018, dự toán năm 2019; bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn.
Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Vinh chủ trì Hội nghị

HUYỆN ĐỒNG PHÚ: TÍCH CỰC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

 •   19/11/2018 02:56:14 PM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an thống nhất, quản lý, tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Hình ảnh tiêm chủng tại Trung tâm Y tế huyện

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG PHÚ: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG VÀ TIÊM CHỦNG DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

 •   24/10/2018 02:06:41 PM
 •   Đã xem: 843
 •   Phản hồi: 0
Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) bắt đầu được triển khai ở Việt Nam từ năm 1981 do Bộ Y tế khởi xướng với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Sau một thời gian thí điểm, Chương trình từng bước được mở rộng dần cả về địa bàn và đối tượng tiêm chủng. Từ năm 1985 tới nay toàn bộ trẻ em dưới 1 tuổi trên toàn quốc đã có cơ hội được tiếp cận với Chương trình TCMR và đến năm 2010, đã có 11 vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm phổ biến, nguy hiểm cho trẻ em được đưa vào Chương trình bao gồm vắc xin phòng bệnh lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, sởi, viêm não Nhật Bản, tả, thương hàn, viêm phổi/viêm màng não mủ do Hib.
hình minh họa

ĐỒNG PHÚ: TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020

 •   17/10/2018 03:05:43 PM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay, tình trạng chưa tuân thủ đầy đủ quy chế kê đơn thuốc ngoại trú đang diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, theo kết quả khảo sát về việc bán thuốc kháng sinh ở các cơ sở bán lẻ thuốc ở vùng nông thôn và thành thị các tỉnh phía Bắc cho thấy nhận thức về kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh của người bán thuốc và người dân còn thấp, đặc biệt ở vùng nông thôn. Vấn đề kháng thuốc kháng sinh ở Việt Nam ngày càng trở nên trầm trọng, đáng báo động, nhiều vi khuẩn kháng với nhiều loại kháng sinh. Một trong các nguyên nhân dẫn đến kháng thuốc kháng sinh là do việc sử dụng kháng sinh rộng rãi, kéo dài, lạm dụng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và trồng trọt để điều trị, phòng chống dịch bệnh trên động vật, cũng như cho mục đích sản xuất đã làm cho các vi sinh vật thích nghi với thuốc, tạo điều kiện cho nhiều loại vi khuẩn trở thành kháng thuốc, làm cho thuốc kém hiệu quả hoặc không hiệu quả.
HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XÉT DUYỆT CHẤT LƯỢNG CHÍNH TRỊ - CHÍNH SÁCH TUYỂN CHỌN GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XÉT DUYỆT CHẤT LƯỢNG CHÍNH TRỊ - CHÍNH SÁCH TUYỂN CHỌN GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2019

 •   16/10/2018 01:41:48 PM
 •   Đã xem: 562
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12/10/2018, tại Hội trường Ban CHQS huyện, ông Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả xét duyệt chất lượng chính trị - chính sách tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019, triển khai kế hoạch khám sức khỏe, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Tham dự cuộc họp có thành viên Hội đồng NVQS huyện, Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn.
KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018.

KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018.

 •   09/10/2018 08:42:31 AM
 •   Đã xem: 482
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 05/10/2018, CT.UBND huyện Trần Văn Vinh chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Tân Phú về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.
hình minh họa, nguồn: Internet.

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ PHẢI GỬI TRONG NGÀY KÝ.

 •   04/09/2018 09:39:22 AM
 •   Đã xem: 547
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/9/2018.
LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

 •   04/09/2018 08:04:31 AM
 •   Đã xem: 532
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây